10 december: petitie overhandiging

Op donderdag 10 december overhandigen we de ruim 1500 handtekeningen tegen de kap van het Sterrebos. Laat je stem horen, 12:45u bij het Gouvernement aan de Limburglaan in Maastricht.

We realiseren ons in deze fase van de strijd dat we niet tot in lengte van dagen door kunnen blijven gaan met het promoten van de petitie. De huidige stand van zaken is dat we nu zo’n 1.500 handtekening hebben. Met het oog op de naderende zitting bij de Raad van State is nu het moment aangebroken om de petitie aan te bieden.
Gezien de belangenverstrengeling van de Provincie in het VDL Nedcar – dossier hebben we besloten om de petitie aan een vertegenwoordiger van de Provincie aan te bieden. We willen hierbij ook een vertegenwoordiger van VDL Nedcar uitnodigen om de petitie mede in ontvangst te nemen.
We verzamelen bij het bruggetje van het Gouvernement naast natuurgebied De Kleine Weerd, ter hoogte van de T kruising van Randwycksingel-Limburglaan.

We moeten van ons laten horen; komt allen!

Facebook event

(english)

We realise at this point in the struggle that we cannot continue to campaign for the petition indefinitely. The current situation is that we have about 1,500 signatures. In the face of the approaching hearing at the Raad van State, now is the time to offer the petition.
Given the entanglement of the interests of the Province in the VDL Nedcar case, we have decided to present the petition to a representative of the Province. We also want to invite a representative of VDL Nedcar to accept the petition.
We gather at the small bridge of the Provincial Building next to the nature reserve De Kleine Weerd, at the T-junction of Randwycksingel-Limburglaan.

We must make ourselves heard; so join us!