Sterrebos Bezetting!

Van 28 januari tot 8 februari – 12 dagen lang – hebben wij het Sterrebos bezet, als ultieme poging dit bos te behouden tegen de kap.

VDL Nedcar is van plan om op de plek van het eeuwenoude bos een nieuwe productielijn neerzetten. Een uitbreiding die ook anders had gekund, en die misschien wel helemaal niet nodig is. Het compensatieplan wijzen wij af: dit bos is onvervangbaar.

Het Sterrebos is verloren, maar de strijd om het behoud van bossen gaat door. We hebben ieder bedrijf in Nederland laten zien dat je niet zomaar natuur kunt vernietigen.

Op onze website kun je alle berichten vinden die we hebben geschreven over de bezetting en meer.

We hebben veel kosten gemaakt en daarom loopt onze fondsenwervingsactie nog steeds. Blijf ons ook volgen op twitter, facebook of instagram.

Hoe kun je ons helpen?

Kom langs en toon je solidariteit met de activisten die in de bomen zitten! De aanwezigheid van supporters is een grote steun voor de bosbeschermers! De meeste wegen naar het bos zijn inmiddels afgesloten door VDL en politie, maar langs de N276 kun je de actievoerders groeten. We hebben voorlopig voldoende eten verzameld dus meer proviand is nu niet nodig.

Actieconsensus

De actieconsensus is een bindend framework waarbinnen de bezetting en onze andere acties plaatsvinden. De actieconsensus is belangrijk om door te lezen en na te leven zodat alle neuzen dezelfde kant op staan, en het demonstreert dat we elkaar binnen en buiten de actie ondersteunen.

  • We gedragen ons de-escalerend: De politie en de werknemers van VDL Nedcar zijn niet ons doelwit. We gebruiken geen geweld richting mensen en andere dieren. We blijven kalm, we doen dit autonoom, en we zijn vastberaden ons doel te bereiken. De veiligheid van alle deelnemers is onze prioriteit, met name tijdens het klimmen.
  • We bestrijden onderdrukking: Onze strijd is feministisch, antifascistisch, antiracistisch, antivalidistisch, queer, antikapitalistisch, anti-speciecistisch, tegen antisemitisme en iedere andere vorm van onderdrukking. We willen ons bewuster worden van dagelijkse en structurele discriminatie en ons er actief tegen verzetten. We geven elkaar de steun en de kracht om ons uit te spreken tegen toxic masculinity. Dit is een continue leerproces. Om te leren en onszelf te verbeteren zijn we kritisch op onszelf, en luisteren we open naar feedback.
  • We staan in solidariteit: met aardeverdedigers over de hele wereld, met name inheemse volkeren die al eeuwen aan de frontlinie staan tegen kolonialisme en milieuverwoesting. We staan ook voor goede werkomstandigheden voor de werknemers van VDL Nedcar en groene werkgelegenheid voor iedereen.
  • Alle bijdragen zijn nodig en waardevol: Er zijn veel manieren waarop we elkaar ondersteunen, zowel binnen als buiten het bos. Van verschillende soorten donaties tot het koken van eten, schoonmaken en boomhutten en composttoiletten bouwen. We doen onze acties met zorg en aandacht. We omarmen een scala aan tactieken en onze kritiek over elkaar of anderen wordt intern op een geweldloze manier besproken.
  • Repressie: We praten niet met de politie, omdat die alles wat we zeggen tegen ons zal gebruiken. Je kunt de politie doorsturen naar onze politiewoordvoerder. In een racistisch systeem worden mensen verschillend behandeld door de politie. Met name als je wit, mannelijk, cisgender, ongehandicapt bent en de juiste wettelijke papieren hebt: reflecteer op je positie tegenover de politie, die een racistisch en transfoob systeem handhaaft. We steunen elkaar, zowel tijdens als na de bezetting.
  • Exitstrategie: Ons doel is om het bos te redden van verwoesting. Een bosbezetting is over het algemeen onschadelijk voor het bos en zijn bewoners. Als duidelijk wordt dat het bos niet zal worden gekapt, zal ‘Red het Sterrebos’ de bezetting stoppen en het bos verlaten zodat het terug kan keren naar zijn natuurlijke staat van rust, en weer een veilige plek kan zijn voor zijn oorspronkelijke bewoners.
  • Besluitvorming: Wanneer we genoeg tijd hebben, zullen we proberen om beslissingen zo veel mogelijk te nemen op basis van consensus. We zullen ons best doen om iedereen te horen en daar ook naar te luisteren, en de stemmen van gemarginaliseerde groepen te versterken.
  • Covid-19: We erkennen de gevaren van het Coronavirus, maar we erkennen ook dat we nu actie moeten ondernemen om het bos te redden. We doen ons best om voldoende afstand te houden van elkaar waar mogelijk, en in binnenruimtes zullen we mondkapjes dragen. We vragen iedereen om een zelftest af te nemen voordat je naar het bos komt, en dit tijdens de bezetting regelmatig te blijven doen.

Zie je in het Bos!