Bosuil gespot: VDL kapt illegaal

Onze bosbeschermers hebben tijdens hun verblijf in het Sterrebos iedere avond een bosuil paartje gehoord. Volgens afspraken met de Provincie mag VDL niet kappen binnen een straal van 75 meter van het nest van de bosuil – wat midden in het te kappen deel ligt. Dit betekent dat VDL in overtreding is en de kap onmiddelijk moet stoppen. Wij hebben deze ochtend een klacht ingediend bij de Provincie Limburg, maar die is nog niet tot actie overgegaan.

Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn bosuilen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de bosuil is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming. Overtreding van de Wet natuurbescherming is een economisch delict.

VDL is op 8 februari begonnen met de kap van het Sterrebos. Het populierenbos is inmiddels met de grond gelijk gemaakt, het oude eikenbos staat er (grotendeels) nog. Dit bos kan nog gered worden.

De kap-activiteiten in het Sterrebos leiden tot ernstige verstoring van het broedsel en moeten dus in z’n geheel, per direct, gestaakt worden.

Wij roepen iedereen op om druk te zetten op de Provincie zodat deze gaat handhaven. Je kunt ook zelf een klacht indienen.

Foto: Door Peter Trimming – Flickr: ‘Aluco’