Open brief aan Rivian

Vandaag hebben wij deze brief naar Rivian gestuurd om er bij hen op aan te dringen het Sterrebos te behouden. Graag op grote schaal delen!


Beste heer Scaringe,

Al geruime tijd vinden er onderhandelingen plaats tussen Rivian en VDL Groep over het starten van een assemblagelijn in de VDL Nedcar fabriek in Born, Nederland.
Wij, activisten van Red het Sterrebos, volgen deze ontwikkelingen met grote belangstelling.

VDL Nedcar wil uitbreiden om auto’s voor Rivian te gaan produceren. Een uitbreiding die zal leiden tot de vernietiging van het oude Sterrebos. Een bos dat van enorme ecologische waarde is voor deze regio, waar veel (beschermde) diersoorten leven en waarvan we er in Nederland nog maar een paar over hebben.
VDL mag het bos alleen kappen als ze een overeenkomst met Rivian hebben. Rivian kan zich dus terugtrekken uit de onderhandelingen of het behoud van dit bos opnemen in hun partnerschap, bijvoorbeeld door alternatieven te onderzoeken.

De website van Rivian ziet er veelbelovend uit. Rivian geeft om mens en milieu, hecht veel waarde aan Aarde en Natuur en is zelfs ‘een samenwerkingsverband aangegaan met The Nature Conservancy (Natuurbescherming) om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan’. Het zou dus volstrekt ongeloofwaardig zijn als voor dit samenwerkingsverband tussen Rivian en VDL Nedcar een 200 jaar oud bos wordt gekapt.

Bij omwonenden (en de rest van Nederland) is veel weerstand tegen deze uitbreiding. Onze petitie voor het behoud van het Sterrebos is al 1.865 keer ondertekend en ook via social media ontvangen we veel reacties waarin mensen hun ongenoegen over deze uitbreidingsplannen delen. Lokale milieugroepen proberen momenteel via juridische procedures de plannen om het bos te vernietigen een halt toe te roepen.

In deze tijden van klimaatverandering is het absoluut onaanvaardbaar om een bos te vernietigen voor de uitbreiding van een autofabriek.

Natuurlijk hopen wij van harte dat het milieu bewustzijn van Rivian niet slechts een gelikte marketingstrategie is en dat Rivian daadwerkelijk staat voor wat zij op haar website claimt.

Daarom vragen wij u om: 

Alle onderhandelingen met VDL Nedcar te staken totdat het behoud van het gehele Sterrebos gegarandeerd wordt – en dit publiekelijk bekend te maken!

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Red het Sterrebos