Genoeg is genoeg: Grenzen aan groei

Wij zijn dankbaar en overweldigd door de enorme steun die we krijgen voor de bezetting van het Sterrebos. Niet alleen vanuit de directe omgeving, maar vanuit het hele land en zelfs daarbuiten krijgen we steunberichten, donaties (geld, eten, spullen) en worden solidariteitsacties opgezet. Dit is echt hartverwarmend als je op een koude dag tussen twee bomen hangt!  

De brede steun die we krijgen laat overduidelijk zien dat het Sterrebos voor zoveel meer staat. Het gaat niet alleen om de bomen hier, het gaat om het gegeven dat overal, en structureel, natuur wordt opgeofferd voor economische groei. Iedere twee seconden verdwijnt er wereldwijd een stuk natuur zo groot als een voetbalveld. Beleid om de klimaat- en biodiversiteitscrisis tegen te gaan is een lachertje. Het is al decennia lang bekend dat we onze eigen leefomgeving onomkeerbaar kapot aan het maken zijn, en overheden doen niks om dit te stoppen. 

Het Sterrebos staat voor wat mensen overal in hun eigen omgeving zien gebeuren. Bomen trekken altijd aan het kortste eind. Nep-oplossingen over ‘compensatie’ worden overal toegepast om natuurvernietiging goed te praten. Fantastische greenwashing verhalen bedekken alles onder een groene mantel. Natuur moet het afleggen tegen ‘noodzakelijke economische ontwikkeling’. Haar intrinsieke, culturele, ecologische en recreatieve waarde telt niet mee. Het onvervangbare Sterrebos, een rijksmonument en eeuwenoude bosgroeiplaats, dreigt zo te verdwijnen voor een fabriek.

Het lijkt alsof natuurbehoud en bestaanszekerheid niet samen kunnen gaan en deze week leken werknemers en milieu-activisten tegenover elkaar te staan. Het bos is de vijand, de “boomklevers” bedreigen de werkgelegenheid. Een typisch voorbeeld van hoe kapitalistische graaiers de groepen met minder macht en geld tegen elkaar uitspelen. Terwijl het juist de grote bedrijven zijn die voortdurend mensen in onzekerheid houden en zoeken naar de goedkoopste werkkrachten, alles voor de winst en de aandeelhouders. 

Het Sterrebos is niet groot of bekend, maar zeer waardevol en kenmerkend voor de prachtige Limburgse natuur. Het behoud van het Sterrebos is onderdeel van een grotere strijd. Overal maken mensen zich zorgen. Over het klimaat, over de verschraling van de omgeving, het dagelijkse nieuws dat het extreem slecht gaat met de natuur. Laten we de energie die nu vrijkomt voor het mooie Sterrebos inzetten om echte, structurele verandering af te dwingen naar een nieuw normaal waarin bossen worden beschermd, grote bedrijven geen vrijbrief krijgen om alles maar te doen waar ze zin in hebben en serieus werk wordt gemaakt van natuurbehoud en -herstel. Genoeg is genoeg, er zijn grenzen aan de groei!