Bos en banen gaan prima samen

Morgen is een demonstratie aangekondigd van VDL Nedcar medewerkers om aandacht te vragen voor werkgelegenheid. Wij begrijpen de zorgen van medewerkers over hun banen en dat daar meer aandacht voor moet komen. Werkgelegenheid is belangrijk, en goede banen ook. Onze actie is op geen enkele manier gericht tegen werkgelegenheid. Ons standpunt is juist dat duurzame banen en het behoud van bossen heel goed samen kunnen gaan. De stelling dat er duizenden banen op het spel staan als het Sterrebos niet wordt gekapt is onjuist. Een eventuele uitbreiding van de fabriek kan ook op een andere locatie plaatsvinden of op de huidige lokatie als BMW is vertrokken. Hierdoor kan het bos behouden blijven. Wat er wel op het spel staat is de winst van miljardairsfamilie Van der Leegte. 

Daarnaast is de komst van elektrische autofabrikant Rivian allerminst zeker. De kans is groot dat het bos gekapt wordt en Rivian toch voor een andere locatie kiest. En op dat moment hebben we geen bos meer, en geen banen. 

Voor een leefbare toekomst moeten we zorgen voor duurzame werkgelegenheid en ruimte voor natuur. We hebben zowel bossen als banen nodig. De banen die gecreëerd zouden worden door deze uitbreiding zijn onzeker. VDL Nedcar trekt nu al werknemers aan van over de grens om de vacatures te vullen en in de toekomst zal de productie van auto’s steeds verder worden geautomatiseerd. Dat laatste heeft eerder al gezorgd voor een groot verlies aan banen.

Wij willen voor alle medewerkers van VDL Nedcar een duurzame baan en werkzekerheid, ook in de toekomst. Hiervoor is het nodig dat VDL Nedcar goed nadenkt over een lange termijn visie en een plan maakt, waarin bijvoorbeeld ook een sociaal plan voor medewerkers wordt meegenomen als hun baan verdwijnt. Laten we de krachten bundelen zodat het Sterrebos behouden blijft en VDL Nedcar daadwerkelijk voor goede banen zorgt.