Rechtszaak gewonnen, kap uitgesteld!

Stichting de Groene Sporenwolf heeft de voorlopige voorziening bij de Raad van State gewonnen!

Wij willen Stichting de Groene Sporenwolf van harte feliciteren met deze overwinning!

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan en oordeelde als volgt:

Voorlopig mogen er geen bomen gekapt worden om de uitbreiding van VDL Nedcar in Born mogelijk te maken. Afdeling bestuursrechtspraak schorst de kapvergunningen todat ze definitief uitspraak doet over de uitbreidingsplannen voor VDL Nedcar.

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat het belang van de sticting om onomkeerbare gevolgen voor de natuur te voorkomen zwaarder weegt dan het economische belang van VDL Nedcar om nu al te starten met de aanleg van een 2e productielijn.

Met de kap van ruim 7,5 ha aan bomen zou meer dan de helft van het Sterrebos en een volledig populierenbos verdwijnen. Beide bossen zijn ‘moeilijk of niet te vervangen’, hebben een ontwikkeltijd van meer dan 100 jaar en er leven beschermde diersoorten.

We zijn er echter nog niet; onze strijd gaat intussen gewoon verder.

HET STERREBOS ZAL BLIJVEN!