De Groene Sporenwolf opnieuw in beroep

Stichting de Groene Sporenwolf gaat wederom in beroep en vraagt een voorlopige voorziening aan naar aanleiding van een tweetal recente besluiten van Gedeputeerde Staten van de Provincie.

De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan in het eerste beroep.

De bestuursleden van De Groene Sporenwolf ontvangen geen vergoeding maar de gang naar de rechter brengt uiteraard kosten met zich mee.

Donaties zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer:
NL09 RBRB 0827 6653 69 tnv St. De Groene Sporenwolf